Dopti beskæftiger sig med;
– Konsulentbistand, forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik.

Dopti research er nået langt med 3 forskellige patenter indenfor digital og mekanisk control af et køretøjs comfort og køreegenskaber. Du kan læse mere om et af patenterne på shock-absorber.technology

Welcome

Dopti operates in the field of;
-Consultancy and other research and experimental development in science and engineering.

Dopti research has come a long way with 3 different patents in digital and mechanical control of a vehicle’s comfort and driving characteristics. You can read more about one of the patents at; shock-absorber.technology