Velkommen

Dopti beskæftiger sig med;
– Konsulentbistand, forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik.

NYHED; Det nyeste projekt er et indsendt patent der omhandler en innovativ og mere effektiv metode til at skabe et roterende magnetisk felt (RMF) i en elektrisk motor (Læs mere her). Metoden er betydeligt mere fleksibel end tilsvarende eksisterende metoder, og kan derfor potentielt optimeres til højere effektivitet i et større arbejdsområde.

-Derudover arbejdes der på 3 forskellige patenter indenfor digital og mekanisk kontrol af et køretøjs komfort og køreegenskaber.

Welcome

Dopti operates in the field of;
-Consultancy and other research and experimental development in science and engineering.

NEWS; The latest project is a patent that deals with an innovative and more efficient method to create a rotating magnetic field (RMF) in an electric motor (Read more here). The method is significantly more flexible than corresponding existing methods, and can therefore potentially be optimized for higher efficiency in a larger work area.

-In addition, work is being done on 3 different patents within digital and mechanical control of a vehicle’s comfort and driving characteristics.